Tepelná čerpadla NIBE země - voda

Tepelného čerpadlo NIBE země - voda získává sluneční energii uloženou v zemi pomocí tzv. zemního kolektoru, což je polyetylenové potrubí plněné nemrznoucí směsí, nebo z hloubkového vrtu, který funguje na podobném principu jako zemní kolektor. Zemní kolektrory jsou uloženy cca 1m pod povrchem země cca 80 cm od sebe. Výhoda zemních kolektrorů je stabilní zdroj tepla pro primární okruh tepelného čerpadla NIBE po celou topnou sezónu a rychlá obnova, tzn. Regenerace zdroje tepla. Jistá nevýhoda zemního kolektoru je poměrně velká plocha pozemku potřebná pro instalaci zemního kolektrou.

Pokud nemůžete na svém pozemku instalovat zemní kolektor, můžete použít hloubkový vrt, který zabere minimum místa na pozemku. Hloubkové vrty pro primární okruh tepelného čerpadla NIBE jsou stabilní zdroj tepla po celou topnou sezónu. Na vrty je potřeba stavební povolení.

Výhody tepelných čerpadel NIBE země – voda: zemní kolektory

  • Tepelné čerpadlo NIBE - Není potřeba vrtat
  • Tepelné čerpadlo NIBE - Nízké pořizovací náklady
  • Tepelné čerpadlo NIBE - Rychlá regenerace zemního kelektoru
  • Tepelné čerpadlo NIBE - Umožňuje pasivní i aktivní chlazení

Výhody tepelných čerpadel NIBE země – voda: hloubkové vrty

  • Tepelné čerpadlo NIBE - Vrt nevyžaduje velkou plochu pozemku
  • Tepelné čerpadlo NIBE - Vrt si po celý rok uchovává přibližně stejnou teplotu
  • Tepelné čerpadlo NIBE - Vrt má zanedbatelný negativní dopad na okolní půdu
  • Tepelné čerpadlo NIBE - umožňuje pasivní i aktivní chlazení

Nejvíce instalovaná tepelná čerpadla NIBE - Země-voda:

NIBE F1126 - zemní tepelné čerpadlo dodávané ve výkonových řadách 5, 6, 8 a 12 KW. Toto tepelné čerpadlo je vhodné pro objekty s menší tepelnou ztrátou pro jednoduché systémy systémy vytápění. Tepelné čerpadlo je vhpodné pro podlahové vytápění i radiátory včetně ohřevu TUV. 10 letá záruka na kompresor tepelného čerpadla v základní ceně.

NIBE F1245 - zemní tepelné čerpadlo dodávané ve výkonových řadách 5, 6, 8, 10 a 12 KW. Toto tepelné čerpadlo je možné pro zvýšení výkonu zapojovat do kaskády. Tepelné čerpadlo má zásobník 180 l pro ohřev TUV. Tepelné čerpadlo je vhpodné pro podlahové vytápění i radiátory včetně ohřevu TUV. 10 letá záruka na kompresor tepelného čerpadla v základní ceně.

NIBE F1255 - zemní tepelné čerpadlo dodávané ve výkonových řadách do 6, 12 a 16 KW. Jedná se o zemní tepelné čerpadlo s řízemým výkonem, které se přizpůsobí požadavkům vytápěného objektu. Tepelné čerpadlo je vhpodné pro podlahové vytápění i radiátory včetně ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo je vhpodné pro podlahové vytápění i radiátory včetně ohřevu TUV. 10 letá záruka na kompresor tepelného čerpadla v základní ceně.

NIBE F1345 - zemní tepelné čerpadlo dodávané ve výkonových řadách 20, 30, 40 a 60 KW. Toto tepelné se používá ve větších objektech jako jsou školy, bytové  domy, vetší komerční objekty s větším požadavekem na dodávané teplo.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi