Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna jako celek se skládá z několika částí, které dohromady fungují jako funkční celek. Základ fotovoltaické elektrárny tvoří střídač neboli měnič, který mění stejnosměrné napětí ze střešních panelů na střídavé napětí 230/400V. Stejnosměrné napětí vyrábí střešní panely, které se dodávají v různých provedeních - různé rozměry a různé výkony (podle rozměrů střechy). Ve většině případů se instalují i bateriová uložiště, pomocí kterých fotovoltaická elektrárna zásobuje objekt elektrickou emergií v době kdy fotovoltaické panely nevyrábí. 

Fotovoltaická elektrárna pracuje tak, že v první řadě zásobuje objekt elektrickou energií, která je vyráběna pomocí fotovoltaických panelů instalovaných ve většině případů na střechách. V případě že fotovoltaická elektrárna vyrábí více elektrické energie než je energetická potřeba objektu, tak se zároveň nabíjejí bateriová úložiště. Pokud je výroba ze solárních panelů stále větší než je potřeba k chodu objektu a dobíjení baterií, tak je možné vyrobenou elektrickou energii poslat např. do akumulačních nádob pro vytápění objektů, nebo do boilerů pro ohřev TUV. Z tohoto důvodu je vhodné kombinovat fotovoltaickou elektrárnu s tepelným čerpadlem. Pokud je i tak výroba fotovoltaické elektrárny stále větší než je potřeba k chodu objektu, k dobíjení baterií a podpory vytápění nebo ohřevu TUV, tak dochází k tzv. přetoku do distribuční sítě.

 

 

 

 

Fotovoltaická elektrárna se samozřejmě neobejde bez fotovoltaických panelů, které se ve většině případů instalují na střechy objektů. Kotvení fotovoltaických panelů se navrhuje podle ktyriny a sklonu střechy. Nejpoužívanější fotovoltaické panely mají výkon 400 - 455 Wp a mají rozměr cca 1x2m. Instalujeme převážně solární panely Longi a Risen. Fotovoltaické panely se spojují do tzv. stringů. Ideální je instalovat solární panely na jižní stranu, další možnosti jsou jiho-východ nebo jiho-západ. Kotvení fotovoltaických panelů na střechy se navrhuje podle střešní krytiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozek fotovoltaické elektrárny je střídačInstaluje moderní jednofázové a třífázové střídače Dražice. Střídače jsou k dispozici ve výkonových řadách 5-15 kW. Fotovoltaické střídače mají vysoký výkon, je možné je předimenzovat o 150% na DC vstupu. Ve špičce maximum až 150% přetížení výstupu. Střídače DRAŽICE mají funkci sledování možného zastínění solárních panelů.  Výkon střídačů se navrhuje podle výkonu fotovoltaických panelů na střeše s ohledem na další možné rozšíření fotovoltaické elektrárny. Veškeré informace o třífázových střídačích Dražice se dozvíte v katalogovém listu

U fotovoltaické elektrárny Dražice je možné zvolit mezi dvěma bateriovými systémy

Baterie Dražice TRINITY B30 - mají designové provedení s minimalistickými rozměry. Tyto bateriové systémy pro fotovoltaickou elektrárnu Dražice se jednoduše propojují s hybridním střídačem. Jedná se o nejbezpečnější LiFePo4 baterie, které jsou vyrobeny z vysoce výkonných součástí. Baterie Trinity B30 je možné instalovat v extrémních podmínkách, vyznačují se třídou ochrany IP65. Baterie DRAŽICE TRINITY B30 mají intergovanou kontrolu stavu nabíjení s možností instalace na stěnu i na podlahu. Na baterie B30 poskytuje výrobce záruku 10 let nebo 6000 nabíjecích cyklů.

Baterie Dražice Trinity B58 - se vyznačují systematický designem a minimalistickými rozměry. Jedná se o nejbezpečnější LiFePo4 baterie, které jsou vyrobeny z vysoce výkonných součástí. Třída ochrany těchto baterií B58 je IP 55. Baterie umožňuje diagnostiku chybových stavů s možností upgrade a údržby. Dále DRAŽICE B58 mají baterie intergovanou kontrolu stavu nabití a automatické dobíjení pro zabránění podbití baterie. Baterie Trinity B58 neobsahují žádné těžké kovy. S těmito bateriemi je možné uložit až 23 KWh v rámci jednoho systému. Na baterie B58 poskytuje výrobce záruku 10 let nebo 6000 nabíjecích cyklů.

 

 

 

Fotovoltaika a Elektromobilita

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi