Z čeho se skládá fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna jako celek se skládá z několika částí, které dohromady fungují jako funkční celek.

 

 

 

 

Fotovoltaická elektrárna se samozřejmě neobejde bez fotovoltaických panelů, které se ve většine případů instalují na střechu objektů. Nejpoužívanější fotovoltaické panely mají výkon 400 - 455 Wp a mají rozměr cca 1x2m. Instalujeme převážně solární panely Longi a Risen. Fotovoltaické panely se spojují do tzv. stringů. Ideální je instalovat solární panely na jižní stranu, další možnosti jsou jiho-východ nebo jiho-západ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozek fotovoltaické elektrárny je střídač, který se navrhuje podle výkonu solárních panelů v závislosti na tom, jestli jsou nebo nejsou použity baterie. Instalujeme střídače značky Dražice. Je možné zvolit mezi dvěma bateriovými systémy ato Dražice B30  a Dražice B58

Návrh výkonu fotovoltaické elektrárny závisí na instalovaných spotřebičích, na způsobu využití objektu a na celkové roční spotřebě domu.

 

Fotovoltaika a Elektromobilita

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi